loading

Sách, tuyển tập

Khó cỡ nào cũng gỡ / Ken Watanabe ; Elwood H. Smith minh họa ; Phạm Thanh Tâm dịch ; First News

Tác giả : Ken Watanabe ; Elwood H. Smith minh họa ; Phạm Thanh Tâm dịch ; First News

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 95 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786045878859

Số phân loại : 153.43

Chủ đề : 1. Giải quyết vấn đề.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5177/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6368/2021
(949/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6369/2021
(DN 58/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top