loading

Sách, tuyển tập

Hàn Phi Tử / Hàn Phi ; Phan Ngọc dịch

Tác giả : Hàn Phi ; Phan Ngọc dịch

Nhà xuất bản : Nxb Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 435 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048446871

Số phân loại : 181.11

Chủ đề : 1. Triết học cổ đại. 2. Triết học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3169/2021
(1561/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3170/2021
(1561/4)
Đang được mượn
Top