loading

Sách, tuyển tập

Phriđrich Ăngghen – Nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 150 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786046861256

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa Cộng sản -- Thế kỷ 19. 2. Nhà cách mạng -- Đức -- Thế kỷ 19 -- Tiểu sử. 3. Nhà triết học -- Đức -- Thế kỷ 19 -- Tiểu sử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tác phẩm tập hợp các bài viết khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Ăngghen, ảnh hưởng của ông đối với phong trào cách mạng vô sản, những giá trị thực tiễn của tư tưởng ông để lại, tóm lược về sự cống hiến vĩ đại của ông với phong trào cộng sản quốc tế, những nét đặc sắc trong phương pháp luận của ông

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1574/2020
(1666/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1575/2020
(1666/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top