loading

Sách, tuyển tập

Màu tình yêu : tập truyện ngắn / Chi Phan

Tác giả : Chi Phan

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 230 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 991
Đang xử lý kỹ thuật
Top