loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập Kim Lân

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 419 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049540493

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5125/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top