loading

Sách, tuyển tập

Hệ miễn dịch : khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người / Daniel M. Davis ; Trương Duy Hiệu, Trần Tuấn Hiệp dịch

Tác giả : Daniel M. Davis ; Trương Duy Hiệu, Trần Tuấn Hiệp dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048890971

Số phân loại : 616.079

Chủ đề : 1. Liệu pháp miễn dịch. 2. Miễn dịch học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3165/2021
(8584)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3166/2021
(8585)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top