loading

Sách, tuyển tập

Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên ; Đào Phương Anh ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên ; Đào Phương Anh ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 298 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046836421

Số phân loại : 959.704

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6330/2020
(13643/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6331/2020
(13643/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6332/2020
(13643/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top