loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh trong khảo sát tầng nông khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Nhật Kim Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Văn Lưu, Nguyễn Thành Vấn

Tác giả : Nguyễn Nhật Kim Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Văn Lưu, Nguyễn Thành Vấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 141, [18] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 550

Chủ đề : 1. Địa kỹ thuật -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Sóng bề mặt (Địa chất học) -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Vật lý địa cầu -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26397
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26398 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top