loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Protection, localisation et isolement de défauts dans les réseaux intelligents / Hoàng Trần Thế

Tác giả : Hoàng Trần Thế

Nhà xuất bản : Université Grenoble Alpes

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Grenoble, France

Mô tả vật lý : xviii, 176, 48 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 621.3

Chủ đề : 1. Kỹ thuật điện. 2. Luận án -- Pháp. 3. Mạng lưới điện -- Chương trình máy tính. 4. Mạng lưới điện -- Thiết kế và lắp ráp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26388
Đang xử lý kỹ thuật
Top