loading

Sách, tuyển tập

Phong trào Đồng Khởi (1959-1960) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Bùi Thị Thu Hà, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Xuân Trường

Tác giả : Bùi Thị Thu Hà, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Xuân Trường

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. : tranh ảnh, bản đồ ; 21 cm

ISBN : 9786047226832

Số phân loại : 959.7042

Chủ đề : 1. Bến Tre (Việt Nam) -- Lịch sử -- 1959-1960. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1959-1960.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6183/2020
(14076/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6184/2020
(14076/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6185/2020
(14076/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top