loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Relationship between capital structure and firm performance : a comparative study / Đỗ Trọng Hoài ; supervisors : Holger Hinz, Roland Menges

Tác giả : Đỗ Trọng Hoài ; supervisors : Holger Hinz, Roland Menges

Nhà xuất bản : Europa-Universitat Flensburg

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Flensburg, Germany

Mô tả vật lý : xii, 164 tờ : minh họa ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.6041

Chủ đề : 1. Công ty -- Tài chính. 2. Đầu tư vốn. 3. Hiệu suất công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26384
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26385 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top