loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Study on the transfer and interaction of charged particles using AC glow discharge on liquids toward noble nanoparticle synthesis / Thái Văn Phước

Tác giả : Thái Văn Phước

Nhà xuất bản : Nagaoka University of Technology

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Nagaoka City, Japan

Mô tả vật lý : xix, 98 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.72

Chủ đề : 1. Cấu trúc Nano. 2. Hạt (Vật lý nguyên tử). 3. Khoa học môi trường. 4. Luận án -- Nhật Bản. 5. Vật liệu cấu trúc Nano -- Tổng hợp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26382
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26383 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top