loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A multiple criteria supplier selection model for vietnamese textile and apparel companies / Nông Thị Như Mai ; scientific advisor : Ho Thanh Phong

Tác giả : Nông Thị Như Mai ; scientific advisor : Ho Thanh Phong

Nhà xuất bản : International University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xiv, 286 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quản trị kinh doanh -- Việt Nam. 3. Xí nghiệp dệt -- Việt Nam -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26378
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26379 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top