loading

Luận án, luận văn

Combination between land suitability evaluation and multi-objective optimization mathematics model to sustainable agricultural land use planning in the coastal zone of the Mekong Delta, Vietnam / Nguyễn Hữu Kiệt ; supervisors : Nguyen Xuan Thinh, Ralf Bill

Tác giả : Nguyễn Hữu Kiệt ; supervisors : Nguyen Xuan Thinh, Ralf Bill

Nhà xuất bản : Technische Universitat Dortmund

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Dortmund, Germany

Mô tả vật lý : x, 129 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 631.47597

Chủ đề : 1. Cơ học đất -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Đất nông nghiệp -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Luận án -- Đức. 4. Nông nghiệp bền vững -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 5. Sử dụng đất -- Qui hoạch -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 6. Tiềm lực đất đai trong nông nghiệp -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26377
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top