loading

Luận án, luận văn

Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi ở Nam Bộ (1954-1960) / Thái Văn Thơ ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Sơn Đài

Tác giả : Thái Văn Thơ ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Sơn Đài

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.7042

Chủ đề : 1. Nam Bộ -- Lịch sử -- 1954-1960 -- Tóm tắt. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1960 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26369
Đang xử lý kỹ thuật
Top