loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài thực vật ở tỉnh Phú yên và Đồng Nai / Dương Thị Thanh Trúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trung Nhân

Tác giả : Dương Thị Thanh Trúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trung Nhân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 175, lix, [23] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 547

Chủ đề : 1. Chất ức chế Enzyme. 2. Hóa hữu cơ. 3. Thực vật -- Phân tích. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26364
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26365 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top