loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc xây dựng và phát triển văn hóa ở tỉnh Kiên Giang hiện nay / Nguyễn Đặng Thùy Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Tác giả : Nguyễn Đặng Thùy Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 306.0959795

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phát triển bền vững -- Việt Nam -- Kiên Giang -- Tóm tắt. 4. Kiên Giang (Việt Nam) -- Chính sách văn hóa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26360
Đang xử lý kỹ thuật
Top