loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc xây dựng và phát triển văn hóa ở tỉnh Kiên Giang hiện nay / Nguyễn Đặng Thùy Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Tác giả : Nguyễn Đặng Thùy Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 203, [51] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 306.0959795

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phát triển bền vững -- Việt Nam -- Kiên Giang. 4. Kiên Giang (Việt Nam) -- Chính sách văn hóa. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26358
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26359 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top