loading

Luận án, luận văn

Khảo sát phổ Exciton trong hệ bán dẫn hai chiều / Nguyễn Phương Duy Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Nguyễn Phương Duy Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 29 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 530.15

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn -- Tóm tắt. 2. Vật lý học -- Tóm tắt. 3. Vật lý toán học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26357
Đang xử lý kỹ thuật
Top