loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát phổ Exciton trong hệ bán dẫn hai chiều / Nguyễn Phương Duy Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Nguyễn Phương Duy Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 135, [16] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.15

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Vật lý học. 3. Vật lý toán học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26355
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26356 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top