loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số đóng góp vào lý thuyết xác suất phá sản

Tác giả : Trần Đông Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Lê Văn Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 63 tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519

Chủ đề : 1. Công ty bảo hiểm. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phá sản. 4. Thống kê toán học. 5. Xác suất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26340
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26341 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top