loading

Sách, tuyển tập

Bỉ vỏ : tiểu thuyết / Nguyên Hồng

Tác giả : Nguyên Hồng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046915713

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5949/2020
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5950/2020
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top