loading

Sách, tuyển tập

Những nghệ sĩ nhiếp ảnh được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật / Trần Đương

Tác giả : Trần Đương

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 254 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046451044

Số phân loại : 770.922597

Chủ đề : 1. Nghệ sĩ nhiếp ảnh -- Việt Nam. 2. Nhiếp ảnh -- Giải thưởng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5784/2020
(NT 381/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5785/2020
(NT 381/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5786/2020
(NT 381/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top