loading

Sách, tuyển tập

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến biên soạn

Tác giả : Vũ Thị Kim Yến biên soạn

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 288 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047224166

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam. 3. Nhà chính trị -- Việt Nam. 4. Tộc người thiểu số -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5708/2020
(13654/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5709/2020
(13654/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5710/2020
(13654/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top