loading

Sách, tuyển tập

Bác Hồ với miền Nam / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046477167

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5706/2020
(13654/1)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5707/2020
(13654/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5892/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5893/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top