loading

Sách, tuyển tập

Corporate financial management / Glen Arnold

Tác giả : Glen Arnold

Nhà xuất bản : Pearson Education Limited

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Harlow, England

Mô tả vật lý : xxxix, 996, [114] tr. : minh họa màu ; 27 cm

ISBN : 9780273710417

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Công ty -- Tài chính -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 467/2020
(NV 1323)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top