loading

Sách, tuyển tập

Dictionnaire de spiritualité : ascétique et mystique, doctrine et histoire. T.2, Cabasilas ; Cyrille de scythopolis / dir. de Charlkes Baumgartner

Tác giả : dir. de Charlkes Baumgartner

Nhà xuất bản : Beauchesne

Năm xuất bản : 1953

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : cột 2289-2708 ; 31 cm

Số phân loại : 248.03

Chủ đề : 1. Tâm linh -- Giáo hội Thiên chúa giáo -- Từ điển -- Tiếng Pháp. 2. Thuyết thần bí -- Giáo hội Thiên chúa giáo -- Từ điển -- Tiếng Pháp. 3. Tu khổ hạnh -- Giáo hội Thiên chúa giáo -- Từ điển -- Tiếng Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1529/89
(K09.33_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top