loading

Sách, tuyển tập

Trà Thượng Ty : 54 giai thoại về trà / Nguyễn Ngọc Tuấn sưu tầm và biên soạn

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tuấn sưu tầm và biên soạn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 102 tr. : tranh ảnh, hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786043021882

Số phân loại : 641.3372

Chủ đề : 1. Trà -- Giai thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5481/2020
(9848/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5482/2020
(9848/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5483/2020
(9848/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top