loading

Sách, tuyển tập

Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm thi đua yêu nước (2015-2020) / Lê Thanh Liêm ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Tác giả : Lê Thanh Liêm ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 303 tr. : minh họa màu ; 29 cm

ISBN : 9786045855867

Số phân loại : 331.118

Chủ đề : 1. Khen thưởng thành tích -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 2015-2020. 2. Thi đua xã hội chủ nghĩa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 2015-2020.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5444/2020
(3907)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top