loading

Sách, tuyển tập

Counting people : the census in history / Hyman Alterman

Tác giả : Hyman Alterman

Nhà xuất bản : Harcourt, Brace & World

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 368 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 310

Chủ đề : 1. Điều tra dân số -- Lịch sử. 2. Hoa Kỳ -- Dân số -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1763/2001
(K09.10_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top