loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Dịch thuật và nghiên cứu tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ mới tại Việt Nam - Trường hợp tiểu thuyết của Mạc Ngôn, Dư Hoa, Lưu Chấn Vân / Bùi Thị Hạnh Quyên

Tác giả : Bùi Thị Hạnh Quyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Thượng Hải, Trung Quốc

Mô tả vật lý : vi, 180 tờ : hình ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Luận án -- Trung Quốc. 2. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Dịch thuật sang tiếng Việt. 3. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Nghiên cứu -- Việt Nam. 4. Văn học Trung Quốc -- -- Dịch thuật sang tiếng Việt. 5. Văn học Trung Quốc -- Nghiên cứu -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26330
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26331 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top