loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Skills development for front line managers in Vietnam's garment industry : engagement between education and industry sectors / Trần Quang Trí ; Supervisor : Nattavud Pimpa

Tác giả : Trần Quang Trí ; Supervisor : Nattavud Pimpa

Nhà xuất bản : RMIT University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xiii, 236 tờ : bảng, hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.761687

Chủ đề : 1. Công nghiệp may mặc -- Quản lý -- Việt Nam. 2. Giáo dục nghề nghiệp -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26323
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26324 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top