loading

Sách, tuyển tập

Mo của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến sưu tầm, biên dịch

Tác giả : Lò Văn Chiến sưu tầm, biên dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 686 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047025053

Số phân loại : 395.2309597173

Chủ đề : 1. Nghi lễ và nghi thức đám tang -- Việt Nam -- Lai Châu. 2. Người Pu Nả -- Việt Nam -- Lai Châu -- Phong tục và nghi lễ đám tang. 3. Văn hóa dân gian -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5423/2020
(6475)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5424/2020
(6476)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top