loading

Luận án, luận văn

A study on the perception of mental benefits, hedonic value, and online trust impact on electronic loyalty : a view of customer's anxiety / Bui Thanh Khoa ; Supervisor : Nguyen Minh Ha

Tác giả : Bui Thanh Khoa ; Supervisor : Nguyen Minh Ha

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh city Open University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : iv, 39 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 658.812

Chủ đề : 1. Bán hàng trực tuyến -- Tóm tắt. 2. Lòng trung thành khách hàng -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Thỏa mãn khách hàng -- Tóm tắt. 5. Thương mại điện tử -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26301
Đang xử lý kỹ thuật
Top