loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cấu trúc địa chất bể trầm tích Mesozoi muộn Phú Quốc khu vực Tây Nam Việt Nam / Đào Viết Cảnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Huy Long, Trần Anh Tú

Tác giả : Đào Viết Cảnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Huy Long, Trần Anh Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 140 tờ, [21] tr. : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 551.760959795

Chủ đề : 1. Bể trầm tích -- Việt Nam -- Kiên Giang. 2. Địa chất địa tầng -- Mesozoic. 3. Địa chất -- Việt Nam -- Kiên Giang. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thăm dò dầu mỏ -- Địa chất -- Việt Nam -- Kiên Giang. 6. Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam). 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26292
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26293 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top