loading

Luận án, luận văn

Những hình thức dung hợp tam giáo trong quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam / Vũ Thị Thanh Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Tác giả : Vũ Thị Thanh Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Triết học Đạo giáo -- Tóm tắt. 3. Triết học Nho giáo -- Tóm tắt. 4. Triết học Phật giáo -- Tóm tắt. 5. Triết học Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26267
Đang xử lý kỹ thuật
Top