loading

Luận án, luận văn

Những hình thức dung hợp tam giáo trong quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam / Vũ Thị Thanh Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Tác giả : Vũ Thị Thanh Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 202, [49] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Triết học Đạo giáo. 3. Triết học Nho giáo. 4. Triết học Phật giáo. 5. Triết học Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26265
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26266 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top