loading

Sách, tuyển tập

Đông Đô Chà Bàn / Trần Quang Thức

Tác giả : Trần Quang Thức

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 382 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045533796

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Truyện thơ. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5285/2020
(VH 3108/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5286/2020
(VH 3108/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top