loading

Sách, tuyển tập

Landscape space. Vol. 6, Sculpture

Nơi xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 303 tr. : tranh ảnh màu ; 22 cm

ISBN : 9787544228183

Số phân loại : 712

Chủ đề : 1. Kiến trúc phong cảnh -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật T 3525
(NV 2141/3)
Đang xử lý kỹ thuật
Top