loading

Sách, tuyển tập

Vua Gia Long : sách tham khảo / Marcel Gaultier ; Đỗ Hữu Thạnh dịch

Tác giả : Marcel Gaultier ; Đỗ Hữu Thạnh dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 209 tr. : hình ảnh ; 24 cm

ISBN : 9786047773848

Số phân loại : 959.7029092

Chủ đề : 1. Gia Long,$cVua nhà Nguyễn, Việt Nam, 1762-1819. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều nhà Nguyễn, 1802-1883.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu toàn cảnh lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc cho đến năm 1802 với những thông tin, sự kiện lịch sử trong nước và nước ngoài vào thế kỷ XVII-XIX: Khái quát về lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc, Champa, các thương gia và giáo sỹ phương Tây, sự truyền giáo vào sự bách hại họ ở cả xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài...; Bá Đa Lộc và Nguyễn Vương trong sự vận động của cuộc chiến với Tây Sơn và chính trường Pháp; Vua Gia Long lên ngôi và công cuộc cai trị đất nước

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3161/2021
(13546/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3162/2021
(13546/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top