loading

Sách, tuyển tập

Statesman, patriot, and general in ancient China : three Shih Chi biogr. of the Ch'in dynasty (255206 B.C.) / transl. and discussed by Derk Bodde

Tác giả : transl. and discussed by Derk Bodde

Nhà xuất bản : American Oriental Society

Năm xuất bản : 1940

Nơi xuất bản : New Haven, Connecticut

Mô tả vật lý : xi, 75 tr. : 1 tờ tranh ảnh ; 26 cm

Số phân loại : 931

Chủ đề : 1. Trung Quốc -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 126/91
(K09.30_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 127/91
(K09.30_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top