loading

Sách, tuyển tập

Người thổi đường / Nhiều tác giả ; Trần Ánh Minh dịch ; Lý Kính Trạch, Thi Chiến Quân tuyển chọn và biên tập

Tác giả : Nhiều tác giả ; Trần Ánh Minh dịch ; Lý Kính Trạch, Thi Chiến Quân tuyển chọn và biên tập

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 368 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045677636

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4808/2020
(VH 1816/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4809/2020
(VH 1816/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top