loading

Sách, tuyển tập

La Critique du Christianisme chez Renouvier. T.1, 1815-1889 / Marcel Méry

Tác giả : Marcel Méry

Nhà xuất bản : J. Vrin

Năm xuất bản : 1952

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 756 tr. : chân dung ; 26 cm

Số phân loại : 230

Chủ đề : 1. Renouvier, Charles, 1815-1903. 2. Thiên chúa giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 523/90
(K09.32_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top