loading

Sách, tuyển tập

Mở mắt ngày đã trôi : tập truyện ngắn / Hoàng Thanh Hương

Tác giả : Hoàng Thanh Hương

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049773334

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học dân tộc thiểu số. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4647/2020
(VH 4225/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4648/2020
(VH 4225/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top