loading

Sách, tuyển tập

Cours de physique générale : en 5 vols / D. Sivoukhine ; trad. du russe par Serguéi Medvédev

Tác giả : D. Sivoukhine ; trad. du russe par Serguéi Medvédev

Nhà xuất bản : Mir

Nơi xuất bản : M.

Mô tả vật lý : tr. ; 23 cm

Số phân loại : 530

Chủ đề : 1. Vật lý học -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 734/87( T5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top