loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The influence of parental values on the value systems of youth from ethnic majority and minority groups in Vietnam / Lê Tô Đỗ Quyên

Tác giả : Lê Tô Đỗ Quyên

Nhà xuất bản : Universiti Sains Malaysia

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Panang, Malaysia

Mô tả vật lý : xvii, 250 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.23509597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Phụ huynh tham gia -- Việt Nam. 2. Thanh niên -- Giáo dục -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26252
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26253 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top