loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Innovation in der curricularen Arbeit im Kontext der vietnamesischen Berufsbildung : das Berufsbild als Rahmen fur die Entwicklung zeitstruktureller Ordnungsmittel fur Berufsschuke und Betrieb / Võ Xuân Tiến

Tác giả : Võ Xuân Tiến

Nhà xuất bản : Technische Universitat Chemnitz

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Chemnitz, Sachsen, Deutschland

Mô tả vật lý : ix, 196 tr. : minh họa ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.11309597

Chủ đề : 1. Giáo dục dạy nghề -- Việt Nam. 2. Luận án -- Đức. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26250
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26251 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top