loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Promoting mental well-being of Vietnamese medical students / Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh

Tác giả : Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh

Nhà xuất bản : Mahidol University

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Bangkok, Thailand

Mô tả vật lý : xiii, 285 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.7109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Thái Lan. 2. Nâng cao sức khỏe. 3. Sinh viên y khoa -- Việt Nam -- Sức khỏe tinh thần.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26248
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26249 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top