loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Estimation and feature selection in high-dimensional mixtures-of-experts models

Tác giả : Huỳnh Bảo Tuyên

Nhà xuất bản : Université de Caen Normandy

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Caen, France

Mô tả vật lý : iii, 180 tr. : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519.544

Chủ đề : 1. Luận án -- Pháp. 2. Lý thuyết ước lượng. 3. Mô hình hóa. 4. Thuật toán cực đại hóa kỳ vọng. 5. Toán thống kê.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26246
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26247 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top