loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ngôn ngữ âm nhạc đương đại trong giao hưởng Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Nhà xuất bản : Nhạc viện T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 222, [39] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 784.18409597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nhạc giao hưởng -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26240
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26241 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top